Poradenství a psychoterapie

Psychologické poradenství – řešení aktuálních náročných životních situací (náhlé životní krize, vztahové problémy, závažné onemocnění v rodině, posttraumatické intervence, ...)

Individuální psychoterapie:

Rodinná psychoterapie – pomoc při řešení vztahových otázek mezi partnery, sourozenci, generačních problémů (rodiče – děti), ...

Skupinová psychoterapie – cíleně vedené setkání lidí se stejnými či blízkými problémy za účelem hledání a nalezení možností jejich řešení a léčby, ...
Multiproblémová terapeutická skupina

V oblasti psychologického poradenství a psychoterapie nabízím spolupráci firmám a organizacím v rozsahu a ceně dle dohody.