Terapeutické skupiny

Nabízím možnost účasti v „otevřených terapeutických skupinách“:

  1. se zaměřením na problematiku vztahů jedince s druhými lidmi (v práci nebo rodině), které jsou důsledky různých duševních otřesů, konfliktů, ale i osobní vlastnosti jedince.
  2. se zaměřením na problematiku závislostí (alkohol, drogy, hráčství,…) a to jak pro „závislé“, tak i pro jejich blízké – členy rodiny, kolegy na pracovištích, …

Proč „otevřené terapeutické skupiny“? Především pro možnost „průběžného“ vstupu do skupiny či výstupu z ní, zachování anonymity, bez stanovení poměru žen a mužů, pouze omezení věkové hranice - nad 18 let.

Organizační podmínky

První skupina (problematika vztahů) v pondělí od 17:00 hod.Ordinaci Multispektrální terapie, Poliklinika Trhové Sviny, 1. poschodí budovy „B“ (nad lékárnou), Nábř. Svat. Čecha č, 664.

Druhá skupina (závislosti) – tamtéž, avšak v pátek od 17:00 hod.

Příchod účastníků do 16:45 hod., aby nebyl opožděnými příchody narušován vlastní průběh. Trvání jednoho setkání – 90 minut.

Maximální počet členů skupiny v rámci jednoho setkání – 8 klientů + terapeut.

Noví zájemci se mohou přihlásit telefonicky, především však na e-mailové adrese nejpozději 48 hod. před termínem o který máte zájem. Kontaktní informace naleznete na stránce Kontakty.

Cena - za první sezení je 200,- Kč/osoba, za každé další 150,- Kč/osoba u obou skupin.

Pozn.: nejsem smluvně vázán s žádnou zdravot. pojišťovnou.

Co může především poskytnout „otevřená terapeutická skupina“:

Termíny prvních setkání

Skupina zaměřená na problematiku vztahů: dne 8. dubna 2013.

Skupina zaměřená na závislosti: dne 5. dubna 2013.

V obou případech za výše uvedených podmínek.