Adiktologie

Jako registrovaný adiktolog nabízím možnost ambulantní léčby závislosti na alkoholu, drogách a jiných omamných či psychotropních látkách, léčbu patologického hráčství event. jiných závislostí a to formou individuálních, skupinových nebo kombinovaných setkání realizovaných formou kognitivně behaviorální psychoterapie.

Jedná se o dobrovolnou léčbu, ale i o léčbu, která je nařízena soudem či příslušným správním orgánem.

Předpokládaný počet sezení 12 – 20 (1 x týdně), v trvání 90 – 120 minut. Cena jednoho individuálního setkání činí 950,- Kč, účast na skupinovém (min. 4 osoby) je 450,- Kč/1 účastníka.

Skupinová setkání jsou organizována v pátek od 15 hod., event. v sobotu od 10 hod. Individuální – dle dohody v rámci ordinačních hodin, t. j. pondělí nebo pátek.